eosDAC EOSDAC

$0.0233
Market Cap $ 15.416 MM (#253)
24h Volume $ 150.898 K
Chg. 24h: -3.53%
Algo. score 3.0/5  (#499)
Show Quick Stats